КП БМР БЦТМ
  Правова база Контакти  
 
 

Інша інформація

Розрахунок  тарифів на теплову енергію для потреб бюджетних установ та інших споживачів (крім населення)
КП БМР "Білоцерківтепломережа"

з/п 
Найменування показників  Для потреб бюджетних установ Для потреб інших споживачів
(крім населення)
Діючі тарифи Проект тарифів відсоток зростання Діючі тарифи Проект тарифів відсоток зростання
Згідно постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 09.11.2017 № 1391 (у редакції постанови НКРЕКП) Згідно п.4.2 «Процедури встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання», яка затвердженна постановою НКРЕКП № 528 від 31.03.2016 року  Згідно постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 09.11.2017 № 1391 (у редакції постанови НКРЕКП) Згідно п.4.2 «Процедури встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання», яка затвердженна постановою НКРЕКП № 528 від 31.03.2016 року 
тис. грн на рік грн/ Гкал тис. грн на рік грн/ Гкал тис. грн на рік грн/ Гкал тис. грн на рік грн/ Гкал
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Повна собівартість, у т. ч.:  123470,56 1078,62 176049,14 1537,94 42,58 31927,39 1447,04 33933,02 1537,94 6,28
1.1. витрати на паливо, у т.ч.: 72256,48 631,22 110012,65 961,05 52,25 19199,0649 870,15 21204,70 961,05 10,45
1.1.1. природний газ 72 256,48 631,22 110 012,65 961,05 52,25 19 199,065 870,15 21204,70 961,05 10,45
1.1.2. інше паливо 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2. витрати на покупну теплову енергію у т.ч. 35 119,47 306,80 49 941,88 436,28 42,21 9 626,190 436,28 9 626,19 436,28 0,00
1.2.1 витрати на паливо у витратах на покупну теплову енергію  33 025,37 288,50 46 964,460 410,27 42,21 9 052,100 410,27 9052,100 410,27 0,00
1.3. собівартість виробництва теплової енергії
власних ТЕЦ, ТЕС, АЕС, КГУ
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4. витрати на електроенергію
без потреб власних ТЕЦ, ТЕС, АЕС, КГУ
6 357,54 55,54 6 357,54 55,54 0,00 1 225,40 55,54 1 225,40 55,54 0,00
1.5. транспортування теплової енергії мережами інших підприємств  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.6. витрати на оплату праці  та відрахування на соціальні заходи
без потреб власних ТЕЦ, ТЕС, АЕС, КГУ
6 443,65 56,29 6 443,65 56,29 0,00 1 242,00 56,29 1 242,00 56,29 0,00
1.7. амортизаційні відрахування
без потреб власних ТЕЦ, ТЕС, АЕС, КГУ
1 769,45 15,46 1 769,45 15,46 0,00 341,06 15,46 341,06 15,46 0,00
1.8. інші витрати собівартості
без потреб власних ТЕЦ, ТЕС, АЕС, КГУ
1 523,97 13,31 1 523,97 13,31 0,00 293,67 13,31 293,67 13,31 0,00
2 Витрати на покриття втрат 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Розрахунковий прибуток, у т.ч.: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00
3.1. податок на прибуток  0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00
3.2. на розвиток виробництва (виробничі інвестиції)  0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00
3.3. інше використання прибутку  (прибуток у тарифах НКРЕ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Вартість  теплової енергії за відповідними тарифами  123470,56 1078,62 176049,14 1537,94 42,58 31927,39 1447,04 33933,02 1537,94 6,28
5 Тарифи на теплову енергію, грн/Гкал   1078,62   1537,94 42,58   1447,04   1537,94 6,28
6 Паливна складова   919,73   1371,33 49,10   1280,42   1371,32 7,10
7 Решта витрат, крім паливної складоваї   158,89   166,61 4,86   166,62   166,62 0,00
8 Паливна складова, %   85,27   89,17     88,49   89,17  
9 Решта витрат, крім паливної складоваї, %   14,73   10,83     11,51   10,83  
10 Обсяг реалізації теплової енергії власним споживачам, Гкал  114 470,8   114 470,8     22 064,0   22 064,0    
11 Рівень рентабельності, % 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00  

 

Розрахунок структури тарифів на послуги з централізованого постачання гарячої води для потреб бюджетних установ, інших споживачів (крім населення) по КП БМР"Білоцерківтепломережа"
     
Найменування показників для потреб бюджетних установ для потреб інших споживачів   (крім населення) 
грн./м.куб. грн./м.куб. 
Собівартість власної теплової енергії, врахована ввстановлених діючих тарифах 75,11 75,11 
Витрати на придбання для послуг з гарячего водопостачання 7,91 7,91 
Розрахунковий прибуток в т.ч. 0
чистий прибуток 0
податок на прибуток 0
Планові витрати на послуги 83,02 83,02 

 

Обґрунтування щодо розгляду питання про коригування тарифів на теплову енергію та централізоване постачання гарячої води для потреб бюджетних організацій та інших споживачів (крім населення) ліцензіата НКРЕКП КП БМР «Білоцерківтепломережа»

     Статтею 31 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» передбачено, зокрема, що у разі зміни протягом строку дії цін/тарифів обсягу окремих складових економічно обґрунтованих витрат з причин, які не залежать від виконавця/виробника, зокрема, збільшення або зменшення податків і зборів, мінімальної заробітної плати, орендної плати та амортизаційних відрахувань, підвищення або зниження цін на паливно-енергетичні та інші матеріальні ресурси, виконавці/виробники проводять коригування встановлених цін/тарифів на житлово-комунальні послуги і подають на затвердження до органу, уповноваженого здійснювати встановлення таких цін/тарифів. При цьому перерахунок цін/тарифів може проводитися шляхом коригування лише тих складових структури цін/тарифів, за якими відбулися цінові зміни в бік збільшення або зменшення. Крім того, відповідно до пункту 4.1 Процедури встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання, затвердженої постановою НКРЕКП від 31.03.2016 №528, (далі – Процедура 528) зміна тарифів може бути ініційована виконавцем послуг шляхом подання до НКРЕКП заяви щодо коригування тарифів та доданих до неї документів, зазначених у розділі II Процедури 528.

Діючі тарифи на теплову енергію по комунальному підприємству Білоцерківської міської ради «Білоцерківтепломережа» були встановлені НКРЕКП на підставі коригування тарифв, які діяли за висновками Державної інспекції з контролю за цінами в Київський області. 

З 29 листопада 2017 року НКРЕКП встановила нові тарифи на теплову енергію для бюджетних та інших споживачів згідно постанови № 3191від 09.11.2017 року. Але  в цих тарифах не врахована Постанова Кабінету Міністрів України від 22.03.2017 №187 виробникам теплової енергії для всіх категорій споживачів, крім населення і релігійних організацій, до ціни природного газу 4942 грн. за 1000 куб. метрів (без врахування тарифів на послуги з транспортування і розподіл природного газу) застосовується коефіцієнт 1,6.

Підприємство здійснило розрахунки щодо коригування окремих статей витрат в тарифах на теплову енергію та послуг централізованого опалення та постачання гарячої води. 

Основні фактори, які вплинули на величину тарифів на теплову енергію

для бюджетних організацій та інших споживачів (крім населення) : 

1. Зміна ціни на природний газ для виробництва теплової енергії для потреб бюджетних установ та інших споживачів (крім населення).

Постановою Кабінету Міністрів України від 22.03.2017 №187 виробникам теплової енергії для всіх категорій споживачів, крім населення і релігійних організацій, до ціни природного газу 4942 грн. за 1000 куб. метрів (без врахування тарифів на послуги з транспортування і розподіл природного газу) застосовується коефіцієнт 1,6. В зв’язку з цім ціна на природний газ для виробництва теплової енергії для потреб бюджетних установ та інших споживачів (крім населення) з врахуванням тарифів на послуги з транспортування і розподіл природного газу дорівнює 8639,90 грн. за тис. куб. метрів без ПДВ. В діючих тарифах ціна природного газу з урахуванням тарифів на послуги з транспортування і розподіл врахована на рівні: для потреб бюджетних установ – 5674,70 грн за тис. куб. метрів, для потреб інших споживачів (крім населення) – 7822,70 грн за 1000 куб. метрів. Тобто зростання витрат на природний газ для виробництва теплової енергії для потреб бюджетних установ дорівнює 52,25%, для виробництва теплової енергії для потреб інших споживачів (крім населення) дорівнює 10,45%. 

Дінамика цін на природний газ з урахуванням тарифів на послуги з транспортування і розподіл врахована

 

В діючих тарифах, грн. за 1тис.м3 без ПДВ

В запропонованих  тарифах згідно договорів з НАК «Нафтогаз Україна», грн. за 1тис.м3 без ПДВ

Бюджетні установи

5674,70

8639,90

Інші споживачі

(крім населення)

7822,70

8639,90

 

2. Зростання витрат на покупну теплову енергію.

Для виробництва теплової енергії для потреб бюджетних установ витрати на покупну теплову енергію розраховані по тарифу 1232,98 грн. за 1 Гкал без  ПДВ ПРАТ «Білоцерківська ТЕЦ» (постанова НКРЕКП № 93 від 31.01.2017 року), який застосований для виробництва теплової енергії для інших споживачів (крім населення).  Збільшення витрат на покупну теплову енергію в тарифах на теплову енергію для бюджетних  організацій дорівнює 42,21%. 

3. Решта витрат, зокрема, заробітна плата, амортизація, витрати на матеріали на ремонт господарським способом, витрати на ремонт підрядним способом, витрати на паливно-мастильні матеріали, витрати на оренду, обов’язкові платежі і податки тощо, залишились незмінними.

Розрахункові тарифи на теплову енергію складають:

для потреб бюджетних установ і організацій    – 1537,94 грн./Гкал без ПДВ;

для потреб інших споживачів (крім населення)– 1537,94 грн./Гкал без ПДВ.

Порівняння розміру діючих тарифів з плановими (без ПДВ):

Показник

Діючих тариф, грн. за 1 Гкал

без ПДВ

Плановий тариф,

грн. за 1 Гкал

без ПДВ

Ріст, грн.;%

Теплова енергія

Бюджетні установи

 

1078,62

1537,94

+459,32грн.;

42,58%

Інші споживачі

(крім населення)

1447,04

1537,94

+90,9грн.;

6,28%

 

Основні фактори, які вплинули на величину тарифів на постачання гарячої води  для бюджетних організацій та інших споживачів:

 1. Підвіщення тарифів на теплову енергію.

2. Зміна тарифів на водопостачання та водовідведення.

В діючих тарифах на послуги з централізованого постачання гарячої води врахований тариф на водопостачання 6,49 грн. за м куб. згідно постанови НКРЕКП № 1238 від 07.07.2016 року. Відповідно до постанови НКРЕКП від 02.11.2017 року № 1343, щодо змін тарифів на водопостачання  та водопостачання для споживачів «Білоцерківвода» дорівнюють 7,91 грн. за м куб. Що враховано в наданих розрахунках.

Тарифи на послуги з централізованого постачання гарячої води для:

бюджетних установ і організацій   – 83,02грн./куб.м без ПДВ;

іншіх споживачів (крім населення) – 83,02 грн./куб.м без ПДВ;

Порівняння розміру діючих тарифів з плановими  для бюджетних, інших споживачів та релігійних організацій. (без ПДВ):

Показник

Діючих тариф, грн. м куб без ПДВ

Плановий тариф,

грн. м  куб без ПДВ

Ріст, грн.; %

Послуга з централізованого постачання гарячої води

бюджетних установ і організацій   

59,17

83,02

+23,85грн.;

40,3%

інших споживачів (крім населення)

77,16

83,02

+5,86грн.;

7,6%

 
 
Головна Про підприємство Для населення Для юридичних осіб Правова база Контакти

КП БМР «БЦТМ» - Білоцерківтепломережа © 2012—2021. Создание сайтов - ABC.NET.UA