КП БМР БЦТМ
  Правова база Контакти  
 
 

Запитання-відповідь

Щодо оплати послуги централізованого опалення місць загального користування

В 2014 році законодавець впорядкував взаємовідносини надавачів послуг централізованого опалення та ГВП і споживачів. Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення розрахунків за енергоносії» № 1198-VII від 10.04.2014 у ЗУ «Про житлово-комунальні послуги» ст. 19 доповнена новою частиною такого змісту: Виконавцем послуг з централізованого опалення та послуг з централізованого постачання гарячої води для об’єктів усіх форм власності є суб’єкт господарювання з постачання теплової енергії (теплопостачальна організація).

Надаємо перелік нормативно-правових актів, що регулюють  питання опалення  МЗК у багатоквартирному будинку:

Цивільний кодекс України, Закон України «Про житлово-комунальні послуги», Закон України  «Про приватизацію державного житлового фонду», Закон України  «Про об’єднання співвласників»;  Правила надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 1.07.2005 № 630 (із змінами, затвердженими постановою КМУ від 31.10.2005 №1268); Порядок відключення окремих приміщень житлових будинків від мереж централізованого опалення та постачання гарячої води при відмові споживачів від централізованого теплопостачання, затверджений Наказом Мінбуду України від 22.11.2005 року № 4 зі змінами (Наказ від 06.11.2007 року за №169); Методика розрахунку кількості теплоти, спожитої на опалення місць загального користування багатоквартирних будинків та визначення плати за їх опалення (затверджена Наказом Мінбуду України від 31.10.2006 р №359); а також Державні будівельні норми В.2.2-15-2005 «Житлові будинки. Основні положення», Державні будівельні норми В.26-31.2006 «Теплова ізоляція будівель».

У ст. 1 Закону України від 14.05.2015 № 417-VIII "Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку" надано визначення місць загального користування (допоміжних приміщень): «Допоміжні приміщення багатоквартирного будинку - приміщення, призначені для забезпечення експлуатації будинку та побутового обслуговування його мешканців (колясочні, комори, сміттєкамери, горища, підвали, шахти і машинні відділення ліфтів, вентиляційні камери та інші підсобні і технічні приміщення)».

Тобто, навіть якщо в під’їзді немає приладів опалення, то відбувається обігрів підвалу, і оплату опалення цих місць здійснюють люди, які залишились з централізованою подачею тепла. Це несправедливо, тому що опалення МЗК забезпечує комфорт і зручні умови суспільного проживання, в т.ч. для тих, хто встановив «автономку». Згідно чинного законодавства, власники квартир багатоквартирних будинків є співвласниками усіх допоміжних приміщень будинку та його технічного обладнання і зобов'язані брати участь у загальних витратах, пов'язаних з утриманням будинку та прибудинкових територій відповідно до своєї частки у майні будинку. Відключення від мереж ЦО і ГВП не є підставою для звільнення мешканців від такої участі.

Пунктом 28 Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення визначено, що споживачі, які встановили у квартирі багатоквартирного будинку індивідуальні (автономні) системи опалення, повинні оплачувати послуги з централізованого опалення місць загального користування будинку.

Пункт 2.7 Порядку відключення окремих приміщень житлових будинків від мереж централізованого опалення та постачання гарячої води передбачає, що після затвердження акту про відключення сторони укладають Договір про надання послуг з опалення місць загального користування багатоквартирного будинку.

При відключенні окремого приміщення багатоквартирного будинку від мереж ЦО і ГВП власник квартири замовляє проект на відключення квартири від ЦО та ГВП відповідній спеціалізованій організації (проектувальнику). Також йому потрібно отримати згоду сусідів на таке відключення. Серед інших розрахунків в проекті міститься розрахунок кількості теплової енергії, необхідної на опалення місць загального користування – для квартири замовника визначена кількість теплової енергії, що необхідна на опалення місць загального користування багатоквартирного будинку, в якому він проживає.

Таким чином, виконання робіт по відключенню квартири від ЦО та ГВП відповідно до проекту, підтверджує згоду споживача на правильність усіх розрахунків, вказаних в проекті. Ставлячи під документом свій підпис, замовник зобов’язується виконувати всі технічні умови, виписані в проекті. Одною з них є зобов’язання оплачувати опалення МЗК.

Порядок визначення витрат теплової енергії на опалення місць загального користування у багатоквартирних житлових будинках (далі – МЗК) для встановлення розміру плати за неї споживачами встановлено Методикою, затвердженою наказом Мінбуду України від 31.10.2006 № 359, зареєстрованим у Мін'юсті 27.11.2006 за № 1237/13111.

Відповідно до підпункту 2.1.4. «Методики» загальна кількість теплової енергії на опалення МЗК визначається за формулою

Qмзк = ∑QК мзк + Q втр. 

Де ∑ QК мзк – кількість теплової енергії на опалення окремого к-того приміщення МЗК, Гкал; 

Q втр. – втрати теплової енергії розподільчими трубопроводами опалення будинку прокладеними в підвалі або на горищі (розраховується за СниП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция и кондицирование» приложение 12, 1991).

Порядок перевірки кількісних та/або якісних показників надання послуг

(Витяг з "Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води та водовідведення" затверджених постановою Кабінету Міністрів України №630 від 21 липня 2005 року)

33. У разі неналежного надання або ненадання послуг виконавцем споживач повідомляє про це виконавця в усній формі за допомогою телефонного зв'язку чи у письмовій формі за адресами, що зазначені в договорі.

У повідомленні зазначається прізвище, ім'я та по батькові, точна адреса проживання споживача, а також найменування виду неналежно наданої або ненаданої послуги. Повідомлення споживача незалежно від його форми (усна або письмова) обов'язково реєструється представником виконавця у журналі реєстрації заявок споживачів. Представник виконавця зобов'язаний повідомити споживачеві відомості про особу, яка прийняла повідомлення (прізвище, ім'я та по батькові), реєстраційний номер повідомлення та час його прийняття.

34. Представник виконавця, якому відомі причини неналежного надання або ненадання послуги, зобов'язаний невідкладно повідомити про це споживача та зробити відповідну відмітку в журналі реєстрації заявок, що є підставою для визнання виконавцем факту неналежного надання або ненадання послуг.

35. Представник виконавця, якому не відомі причини неналежного надання або ненадання послуг, зобов'язаний узгодити з виконавцем точний час та дату встановлення факту ненадання послуг, надання їх не у повному обсязі або перевірки кількісних та/або якісних показників надання послуг. У разі необхідності проведення такої перевірки у приміщенні споживача представник виконавця повинен з'явитися до споживача не пізніше визначеного у договорі строку.

36. У разі незгоди з результатами перевірки кількісних та/або якісних показників надання послуг споживач і виконавець визначають час і дату повторної перевірки, для проведення якої запрошується представник уповноваженого органу виконавчої влади та/або органу місцевого самоврядування, а також представник об'єднання споживачів. За результатами повторної перевірки складається акт про неналежне надання або ненадання послуг, який підписується споживачем (його представником), представником виконавця, представниками уповноваженого органу виконавчої влади та/або органу місцевого самоврядування, а також представником об'єднання споживачів.

37. За результатами перевірки складається акт-претензія про неналежне надання або ненадання послуг (далі акт-претензія), який підписується споживачем та представником виконавця згідно з додатком 2. Акт-претензія складається у двох примірниках по одному для споживача та виконавця.

38. У разі неприбуття представника виконавця в установлений договором строк для проведення перевірки кількісних та/або якісних показників або необґрунтованої відмови від підписання акта- претензії такий акт вважається дійсним, якщо його підписали не менш як два споживачі.

39. Акт-претензія реєструється уповноваженими особами виконавця у журналі реєстрації актів-претензій згідно з додатком 3. Виконавець зобов'язаний розглянути такий акт-претензію і повідомити протягом трьох робочих днів споживача про її задоволення або про відмову у задоволенні з обґрунтуванням причини такої відмови. У разі ненадання протягом установленого строку виконавцем відповіді вважається, що він визнав викладені в акті-претензії факти неналежного надання або ненадання послуг. Спори щодо задоволення претензій споживачів розв'язуються у суді. Споживач має право на досудове розв'язання спору шляхом задоволення пред'явленої претензії.

ВИМОГИ

щодо кількісних і якісних показників послуг та зменшення плати у разі їх відхилення від нормативних

(Додаток до Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води та водовідведення” затверджених постановою Кабінету Міністрів України №630 від 21 липня 2005 року).

Вид послуги

Кількісні і якісні показники Відхилення від показників Допустимий строк відхилення від показників Зменшення плати за надані послуги у разі перевищення допустимого строку відхилення від їх показників Розрахункова одиниця
Централізоване опалення своєчасний початок і закінчення опалювального сезону (протягом трьох діб із середньодобовою температурою 8 град.C) надання послуг з централізованого опалення пізніше встановленого строку або дострокове закінчення опалювального сезону

 

на 3,3 відсотка місячної плати за кожну добу перевищення допустимого строку відхилення від показників (у разі оплати послуг щомісяця протягом року враховується те, що місячна плата розподілена на рік) за 1 кв. метр (куб. метр) опалюваної площі (об'єму) квартири (будинку садибного типу, житлових приміщень у гуртожитках)
безперебійне надання послуг з централізованого опалення протягом усього опалювального сезону перерви у наданні послуг з централізованого опалення 12 годин на добу (один раз на місяць)

- " -

- " -

температура повітря в житлових приміщеннях (за умови їх утеплення) відповідає діючим нормам і правилам - 18 град.C (у наріжних кімнатах - 20 град.C) фактична температура в приміщеннях нижча ніж нормативна 12 годин на добу (один раз на місяць) на 5 відсотків за кожний градус відхилення від 18 град.C до 12 град.C у житлових приміщеннях (у наріжних кімнатах - від 20 град.C до 14 град.C) плати за період відхилення (протягом усього строку відхилення) при температурі в житлових приміщеннях нижче ніж 12 град.C (у наріжних кімнатах - нижче ніж 14 град.C) плата за централізоване опалення не справляється за 1 кв. метр (куб. метр) опалюваної площі (об'єму) квартири (будинку садибного типу, житлових приміщень у гуртожитках)
Що потрібно знать про заборгованість та її наслідки

Шановні споживачі послуг Тепломережі! Ми дуже вдячні всім, хто своєчасно розраховується за послуги з централізованого опалення та гарячого водопостачання.

     Але на сьогоднішній день споживачі теплової енергії заборгували нашому підприємству близько 30 млн. грн. (і це тільки борги населення).

     Тому просимо Вас звернути увагу! Якщо з якихось причин споживачі вчасно не розраховуються за надані послуги, підприємство змушене звертатись до суду для стягнення боргу в судовому порядку.

     Повідомляємо, що в такому разі на боржників будуть додатково покладені судові витрати та витрати на сплату нарахованих від простроченої суми боргу інфляційних, 3% річних та пені, що передбачено чинним законодавством.

    Важливо!

     Стягнення боргу за житлово-комунальні послуги з 2010 р. відбувається в спрощеному варіанті – згідно ч.1. ст.95 ЦПК України шляхом видачі судового наказу (без судового засідання та виклику сторін для заслуховування їх пояснень).

     Якщо після отримання судового наказу боржник добровільно не сплатить визначену суму, справа передається в Державну виконавчу службу, яка здійснює примусове стягнення боргу з усіма нарахуваннями + 10% від загальної суми (виконавчий збір).

     Державний виконавець діє згідно ЗУ «Про виконавче провадження»: якщо після передачі справи до Державної виконавчої служби боржник в 7-денний термін не сплатить визначену суму, державний виконавець накладає арешт на кошти, рухоме та нерухоме майно боржника. Якщо сума, що підлягає стягненню за виконавчим провадженням, перевищує 10 розмірів мінімальної заробітної плати (на сьогоднішній день мінімальна зарплата – 1218 грн.), то вилученню з подальшою реалізацією для погашення визначеної суми, підлягає житло боржника (навіть єдине) та земельна ділянка, на якій воно розташоване.

     Тому переконливо просимо Вас своєчасно розраховуватись за надані послуги та не допускати накопичення боргів, щоб в майбутньому уникнути додаткових витрат, пов’язаних зі стягненням суми боргу через суди. Закликаємо не доводити справу до суду – так Ви уникнете зайвої витрати коштів і нервів.

Сподіваємось на Ваше розуміння. В свою чергу, Ваші своєчасні розрахунки за надані послуги дозволять нам стабільно забезпечувати Ваші будинки та квартири теплом і гарячою водою.

"Щодо понять "споживач теплової енергії", "споживач комунальних послуг з централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води", особливостей встановлення договірних відносин в ОСББ, відключення від мереж централізованого опалення та ГВП
Роз'яснення з цих питань надається в листі НКРЕКП
Лист від 08.04.2015 № 3295/15/61-15

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП), розглянула Ваше звернення, яке надане на особистому прийомі народного депутата України Курячого М.П. щодо порушення, на Вашу думку, Комунальним підприємством «Теплоенерго» Дніпропетровської міської ради (далі – КП «Теплоенерго») чинного законодавства у відносинах з ОСББ «Каверіна-1» (далі – Звернення) та депутатське звернення народного депутата України Курячого М.П. від 24.02.2015 № 72, які надіслані листом прокуратури Дніпропетровської області від 06.03.2015 № 05/1р, та у межах своїх повноважень повідомляє.

Щодо поняття «споживач теплової енергії»

Статтею 1 Закону України «Про теплопостачання» визначено, що теплова енергія – це товарна продукція, що виробляється на об'єктах сфери теплопостачання для опалення, підігріву питної води, інших господарських і технологічних потреб споживачів, призначена для купівлі-продажу.

Тобто, зазначеною нормою визначено, що теплова енергія, як товар, не використовується для її безпосереднього споживання споживачами комунальних послуг (зокрема власниками приміщень ОСББ), а визначає перелік саме господарських і технологічних потреб де її застосування можливе, а саме: для опалення (послуг з централізованого опалення), підігріву питної води (послуг централізованого постачання гарячої води), інших господарських і технологічних потреб (використання, наприклад, у промисловому виробництві).

Також, статтею 1 Закону України «Про теплопостачання» визначено, що місцева (розподільча) теплова мережа – це сукупність енергетичних установок, обладнання і трубопроводів, яка забезпечує транспортування теплоносія від джерела теплової енергії, центрального теплового пункту або магістральної теплової мережі до теплового вводу споживача. Тобто, зазначеною нормою визначена ще одна обов’язкова ознака споживача теплової енергії, а саме: споживачем теплової енергії може буди особа (зокрема ОСББ), теплоспоживче обладнання якого (внутрішньобудинкові системи, мережі, устаткування, тощо) через тепловий ввод приєднане, або має технічні можливості для приєднання до місцевої (розподільчої) теплової мережі.

Враховуючи зазначене вище, до споживачів теплової енергії відносяться, зокрема, власники/балансоутримувачі/управителі будинків (споруд), в тому числі ОСББ, будинки яких приєднані до місцевої (розподільчої) теплової мережі.

Слід зазначити, що відповідно статті 1 Закону України «Про теплопостачання», зокрема, саме споживачі та постачальники теплової енергії є суб'єктами відносин у сфері теплопостачання і, як наслідок, відносини у цій сфері встановлюються шляхом укладення договору про купівлю-продаж (постачання) теплової енергії між теплопостачальною організацією (зокрема КП «Теплоенерго») та споживачем теплової енергії (ОСББ).

Враховуючи відсутність затвердженого типового договору про купівлю-продаж (постачання) теплової енергії, такий договір укладається його сторонами з урахуванням норм, зокрема, Закону України «Про теплопостачання», Правил користування тепловою енергією, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 03.10. 2007 № 1198 з урахуванням дотриманням процедури укладення договорів, визначеної главою 53 Цивільного кодексу України.

Щодо поняття «споживач комунальних послуг з централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води» (далі – Споживач послуг)

Відносини у сфері житлово-комунальних послуг регулюються, зокрема, Законом України «Про житлово-комунальні послуги» (далі – Закон), Правилами надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 № 630 (далі – Правила) та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють відносини у цій сфері.

У Законі застосовуються такі визначені терміни, зокрема:

споживач – фізична чи юридична особа, яка отримує або має намір отримати житлово-комунальну послугу;

внутрішньобудинкові системи – мережі, арматура на них, прилади та обладнання, засоби обліку та регулювання споживання житлово-комунальних послуг, які знаходяться в межах будинку, споруди.

У Правилах застосовуються такі визначені терміни, зокрема:

централізоване постачання холодної та гарячої води - послуга, спрямована на задоволення потреб споживача у холодній та гарячій воді, яка надається виконавцем з використанням внутрішньобудинкових систем холодного та гарячого водопостачання;

централізоване опалення - послуга, спрямована на задоволення потреб споживача у забезпеченні нормативної температури повітря у приміщеннях квартири (будинку садибного типу), яка надається виконавцем з використанням внутрішньобудинкових систем теплопостачання.

Тобто, зазначеними нормами визначена обов’язкова ознака Споживача послуг, а саме: Споживачем послуг може буди фізична/юридична особа, відповідне обладнання приміщення якої приєднане, або має технічні можливості для приєднання до відповідних внутрішньобудинкових систем.

Враховуючи зазначене вище до Споживачів послуг відносяться фізичні/юридичні особи – власники жилих/нежилих приміщень, відповідне обладнання яких приєднане до внутрішньобудинкових систем.

Отже, якщо відповідне устаткування житлових/нежитлових приміщень, що належать власникам таких приміщень (членам ОСББ) приєднані до внутрішньобудинкових систем, то власники таких приміщень є Споживачами послуг та суб’єктами у сфері житлово-комунальних послуг.

Слід зазначити, що внутрішньобудинкові системи не відносяться до місцевої (розподільчої) теплової мережі (обґрунтовано вище), що ще раз підтверджує те, що постачальник теплової енергії (КП «Теплоенерго») не здійснює постачання теплової енергії власникам жилих/нежилих приміщень, обладнання яких приєднані до відповідних внутрішньобудинкових систем.

З урахуванням норм Закону відносини у сфері житлово-комунальних послуг встановлюються шляхом укладення договору про надання відповідних житлово-комунальних послуг між власником/балансоутримувачем/управителем будинку (ОСББ, житлово-комунальні організації, виконавці послуг), та кінцевими споживачами (споживачами послуг) – власниками житлових/нежитлових приміщень (членами ОСББ). Такий договір укладається його сторонами з урахуванням, зокрема, норм Закону та Правил.

Щодо особливостей встановлення відповідних договірних відносин в ОСББ

Законом України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» визначено, зокрема:

об'єднання співвласників багатоквартирного будинку (далі – об'єднання) – юридична особа, створена власниками для сприяння використанню їхнього власного майна та управління, утримання і використання неподільного та загального майна (стаття 1);

управитель – юридична особа, яка здійснює управління неподільним та загальним майном житлового комплексу за дорученням власника (власників) майна і забезпечує його належну експлуатацію (стаття 1);

відносини власників приміщень і управителя регулюються договором між ними, який укладається на основі Типового договору, форму якого затверджує центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері містобудування (стаття 13);

укладення договору між власником окремого приміщення у житловому комплексі та управителем є обов'язковим і не залежить від членства в об'єднанні, за винятком випадку, коли власник і управитель є однією особою (стаття 13).

Крім того, відповідно до частини шостої статті 19 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», особливими учасниками відносин у сфері житлово-комунальних послуг є балансоутримувач та управитель, які залежно від цивільно-правових угод можуть бути споживачем, виконавцем або виробником.

Отже, в залежності від обрання ОСББ форми управління об’єднанням та залежно від цивільно-правових угод, ОСББ може мати відповідні правові підстави, зокрема:

на укладення з теплопостачальним підприємством договору на постачання теплової енергії – як споживач такої енергії;

на укладення з кожним окремим власником приміщення ОСББ договорів, які передбачені Законами України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку», «Про житлово-комунальні послуги» та іншим законодавством України;

на забезпечення укладення кожним окремим власником приміщення (членом ОСББ) договорів з теплопостачальним підприємством, – як з виконавцем відповідних комунальних послуг.

Щодо відключення від мереж централізованого опалення та гарячого водопостачання житлових будинків розрахунку кількості теплоти, спожитої на опалення місць загального користування багатоквартирних будинків

Питання відключення від мереж централізованого опалення та гарячого водопостачання житлових будинків регулюється Правилами надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення (далі – Правила), затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 № 630, та Порядком відключення окремих житлових будинків від мереж централізованого опалення та постачання гарячої води при відмові споживачів від централізованого теплопостачання (далі – Порядок), затвердженим наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 22.11.2005 № 4.

Саме з метою захисту прав усіх мешканців багатоквартирних будинків, постановою Кабінету Міністрів України від 31.10.2007 № 1268 до вказаних вище Правил були внесені принципові зміни, а саме передбачено відключення від мереж централізованого опалення та постачання гарячої води в окремих квартирах багатоквартирних будинків не з ініціативи окремих споживачів, а відключення багатоквартирних будинків в цілому з ініціативи усіх споживачів.

На виконання зазначеної постанови, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства від 06.11.2007 № 169 (наказ набрав чинності 09.12.2007) до Порядку були внесені відповідні зміни.

Так, відповідно до пункту 2.1 Порядку, рішення про відключення будинку від системи централізованого опалення з улаштуванням індивідуального опалення повинно бути підтримане всіма власниками (уповноваженими особами власників) приміщень у житловому будинку.

З урахуванням положень пунктів 25 та 26 Правил самовільне відключення від мереж централізованого опалення та постачання гарячої води забороняється.

Відключення споживачів від мереж централізованого опалення та постачання гарячої води здійснюється у разі, коли технічна можливість такого відключення передбачена затвердженою органом місцевого самоврядування відповідно до Закону України «Про теплопостачання» схемою теплопостачання, за умови забезпечення безперебійної роботи інженерного обладнання будинку та вжиття заходів щодо дотримання в суміжних приміщеннях вимог будівельних норм і правил з питань проектування житлових будинків, опалення, вентиляції, кондиціонування, будівельної теплотехніки, державних будівельних норм з питань складу, порядку розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва, а також норм проектування реконструкції та капітального ремонту в частині опалення.

З огляду на вказане вище, слід зазначити, що відповідно до положень Порядку дозволяється відключення від мереж централізованого опалення та постачання гарячої води лише окремого житлового будинку, виключаючи при цьому можливість відключення окремих житлових приміщень.

Водночас, відповідно до положень пункту 1.3 Порядку його дія не поширюється на власників, наймачів (орендарів) окремих приміщень, які були відокремлені від мереж централізованого опалення та гарячого водопостачання та користуються автономним теплопостачанням до набрання чинності Порядком.

Згідно з пунктом 1.2 Порядку для реалізації права споживачів на відмову від отримання послуг централізованого опалення та гарячого водопостачання орган місцевого самоврядування або місцевий орган виконавчої влади створює своїм рішенням постійно діючу міжвідомчу комісію для розгляду питань щодо відключення споживачів від мереж централізованого опалення і гарячого водопостачання (далі – Міжвідомча комісія).

Також, нормами Порядку визначено, що Міжвідомча комісія розглядає на своєму засіданні заяви про відключення; приймає рішення щодо відключення, улаштування індивідуальної (автономної) системи теплопостачання та збір вихідних даних і технічних умов для виготовлення проектної документації. Відключення приміщень від внутрішньобудинкових мереж централізованого опалення та гарячого водопостачання виконується монтажною організацією в міжопалювальний період. По закінченні робіт складається акт про відключення будинку від мереж централізованого опалення та гарячого водопостачання і в десятиденний термін подається заявником до Міжвідомчої комісії на затвердження. Після затвердження акта на черговому засіданні Міжвідомчої комісії сторони переглядають умови договору про надання послуг з централізованого теплопостачання.

Отже, датою відключення споживачів від мереж централізованого опалення та гарячого водопостачання є дата протоколу Міжвідомчої комісії про затвердження відповідного акту про відключення.

Таким чином, відключення окремого житлового приміщення від мереж централізованого опалення та гарячого водопостачання можливе лише у випадку якщо протокол Міжвідомчої комісії про затвердження відповідного акту про відключення від мереж централізованого опалення та гарячого водопостачання було складено до 09.12.2007. Затвердження відповідного акту про відключення від мереж централізованого опалення та гарячого водопостачання в окремих квартирах багатоквартирних будинків з 09.12.2007 заборонено.

Разом з тим, слід зазначити, що відповідно до положень статті 382 Цивільного кодексу України власникам квартири у дво- або багатоквартирному житловому будинку належать на праві спільної сумісної власності приміщення загального користування, опорні конструкції будинку, механічне, електричне, сантехнічне та інше обладнання за межами або всередині квартири, яке обслуговує більше однієї квартири, а також споруди, будівлі, які призначені для забезпечення потреб усіх власників квартир, а також власників нежитлових приміщень, які розташовані у житловому будинку.

З урахуванням норм пункту 6 Правил послуги з централізованого опалення повинні відповідати нормативній температурі повітря у приміщеннях квартири (будинку садибного типу) за умови їх утеплення споживачами та вжиття власником (балансоутримувачем) будинку та/або виконавцем (тобто, ОСББ, виконавцем послуг з обслуговування будинку) заходів до утеплення місць загального користування будинку.

Також, пунктом 12 Правил визначено, що у разі встановлення будинкових засобів обліку теплової енергії споживач оплачує послуги згідно з їх показаннями пропорційно опалюваній площі (об'єму) квартири (будинку садибного типу) за умови здійснення власником, балансоутримувачем будинку та/або виконавцем (тобто, ОСББ, виконавцем послуг з обслуговування будинку) заходів з утеплення місць загального користування будинку. У разі нездійснення таких заходів споживач не сплачує за опалення місць загального користування будинку.

Крім того, слід зазначити, що відповідно до положень пункту 28 Правил споживачі, які встановили у квартирі багатоквартирного будинку індивідуальні (автономні) системи опалення, оплачують послуги з централізованого опалення місць загального користування будинку відповідно до методики, що затверджується центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства.

Також, слід зазначити, що наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 31.10.2006 № 359 затверджено Методику розрахунку кількості теплоти, спожитої на опалення місць загального користування багатоквартирних будинків, та визначення плати за їх опалення, якою встановлено порядок визначення витрат теплової енергії на опалення місць загального користування у багатоквартирних житлових будинках для встановлення розміру плати за неї споживачами.

Разом з тим, враховуючи те, що вказані вище Порядок та Методика, затверджені наказами Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України за наданням додаткових роз’яснень щодо зазначених у Зверненні питань НКРЕКП пропонує звернутися до Мінрегіону України.

Соціальний захист
Пам'ятайте!
  • Струмінь води завтовшки з сірник призводить до витікання 500 літрів води на добу.
  • Несправний змішувач у ванній може спричинити витікання 1200 літрів (1,2 м3) води на добу.
  • Несправний змивний бачок може призвести до витікання майже 12000 літрів (12 м3) води на добу.
  • Для виробництва 1 м3 води витрачається близько 1 кВт/год електроенергії.
  • Зниження температури в приміщенні на 10С дає змогу зекономити 7% палива.
  • Неутеплені вікна знижують температуру в житловому приміщенні на 20%.
  • Неутеплені вхідні двері знижують температуру в житловому приміщенні на 8-12%.
  • Незачинені двері і розбите скло на сходовій клітці знижують температуру на 60-70%.
  • Встановлення побудинкових засобів обліку дає змогу зекономити до 30% коштів споживачів на плату за послуги.
  • Встановлення поквартирних засобів обліку дає змогу зекономити до 50% коштів споживачів на плату за послуги.


 
 
Головна Про підприємство Для населення Для юридичних осіб Правова база Контакти

КП БМР «БЦТМ» - Білоцерківтепломережа © 2012—2019. Создание сайтов - ABC.NET.UA