КП БМР БЦТМ
  Правова база Контакти  
 
 

Запитання-відповідь

Порядок перевірки кількісних та/або якісних показників надання послуг

(Витяг з "Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води та водовідведення" затверджених постановою Кабінету Міністрів України №630 від 21 липня 2005 року)

33. У разі неналежного надання або ненадання послуг виконавцем споживач повідомляє про це виконавця в усній формі за допомогою телефонного зв'язку чи у письмовій формі за адресами, що зазначені в договорі.

У повідомленні зазначається прізвище, ім'я та по батькові, точна адреса проживання споживача, а також найменування виду неналежно наданої або ненаданої послуги. Повідомлення споживача незалежно від його форми (усна або письмова) обов'язково реєструється представником виконавця у журналі реєстрації заявок споживачів. Представник виконавця зобов'язаний повідомити споживачеві відомості про особу, яка прийняла повідомлення (прізвище, ім'я та по батькові), реєстраційний номер повідомлення та час його прийняття.

34. Представник виконавця, якому відомі причини неналежного надання або ненадання послуги, зобов'язаний невідкладно повідомити про це споживача та зробити відповідну відмітку в журналі реєстрації заявок, що є підставою для визнання виконавцем факту неналежного надання або ненадання послуг.

35. Представник виконавця, якому не відомі причини неналежного надання або ненадання послуг, зобов'язаний узгодити з виконавцем точний час та дату встановлення факту ненадання послуг, надання їх не у повному обсязі або перевірки кількісних та/або якісних показників надання послуг. У разі необхідності проведення такої перевірки у приміщенні споживача представник виконавця повинен з'явитися до споживача не пізніше визначеного у договорі строку.

36. У разі незгоди з результатами перевірки кількісних та/або якісних показників надання послуг споживач і виконавець визначають час і дату повторної перевірки, для проведення якої запрошується представник уповноваженого органу виконавчої влади та/або органу місцевого самоврядування, а також представник об'єднання споживачів. За результатами повторної перевірки складається акт про неналежне надання або ненадання послуг, який підписується споживачем (його представником), представником виконавця, представниками уповноваженого органу виконавчої влади та/або органу місцевого самоврядування, а також представником об'єднання споживачів.

37. За результатами перевірки складається акт-претензія про неналежне надання або ненадання послуг (далі акт-претензія), який підписується споживачем та представником виконавця згідно з додатком 2. Акт-претензія складається у двох примірниках по одному для споживача та виконавця.

38. У разі неприбуття представника виконавця в установлений договором строк для проведення перевірки кількісних та/або якісних показників або необґрунтованої відмови від підписання акта- претензії такий акт вважається дійсним, якщо його підписали не менш як два споживачі.

39. Акт-претензія реєструється уповноваженими особами виконавця у журналі реєстрації актів-претензій згідно з додатком 3. Виконавець зобов'язаний розглянути такий акт-претензію і повідомити протягом трьох робочих днів споживача про її задоволення або про відмову у задоволенні з обґрунтуванням причини такої відмови. У разі ненадання протягом установленого строку виконавцем відповіді вважається, що він визнав викладені в акті-претензії факти неналежного надання або ненадання послуг. Спори щодо задоволення претензій споживачів розв'язуються у суді. Споживач має право на досудове розв'язання спору шляхом задоволення пред'явленої претензії.

ВИМОГИ

щодо кількісних і якісних показників послуг та зменшення плати у разі їх відхилення від нормативних

(Додаток до Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води та водовідведення” затверджених постановою Кабінету Міністрів України №630 від 21 липня 2005 року).

Вид послуги

Кількісні і якісні показники Відхилення від показників Допустимий строк відхилення від показників Зменшення плати за надані послуги у разі перевищення допустимого строку відхилення від їх показників Розрахункова одиниця
Централізоване опалення своєчасний початок і закінчення опалювального сезону (протягом трьох діб із середньодобовою температурою 8 град.C) надання послуг з централізованого опалення пізніше встановленого строку або дострокове закінчення опалювального сезону

 

на 3,3 відсотка місячної плати за кожну добу перевищення допустимого строку відхилення від показників (у разі оплати послуг щомісяця протягом року враховується те, що місячна плата розподілена на рік) за 1 кв. метр (куб. метр) опалюваної площі (об'єму) квартири (будинку садибного типу, житлових приміщень у гуртожитках)
безперебійне надання послуг з централізованого опалення протягом усього опалювального сезону перерви у наданні послуг з централізованого опалення 12 годин на добу (один раз на місяць)

- " -

- " -

температура повітря в житлових приміщеннях (за умови їх утеплення) відповідає діючим нормам і правилам - 18 град.C (у наріжних кімнатах - 20 град.C) фактична температура в приміщеннях нижча ніж нормативна 12 годин на добу (один раз на місяць) на 5 відсотків за кожний градус відхилення від 18 град.C до 12 град.C у житлових приміщеннях (у наріжних кімнатах - від 20 град.C до 14 град.C) плати за період відхилення (протягом усього строку відхилення) при температурі в житлових приміщеннях нижче ніж 12 град.C (у наріжних кімнатах - нижче ніж 14 град.C) плата за централізоване опалення не справляється за 1 кв. метр (куб. метр) опалюваної площі (об'єму) квартири (будинку садибного типу, житлових приміщень у гуртожитках)
Що потрібно знать про заборгованість та її наслідки

Шановні споживачі послуг Тепломережі! Ми дуже вдячні всім, хто своєчасно розраховується за послуги з централізованого опалення та гарячого водопостачання.

     Але на сьогоднішній день споживачі теплової енергії заборгували нашому підприємству близько 30 млн. грн. (і це тільки борги населення).

     Тому просимо Вас звернути увагу! Якщо з якихось причин споживачі вчасно не розраховуються за надані послуги, підприємство змушене звертатись до суду для стягнення боргу в судовому порядку.

     Повідомляємо, що в такому разі на боржників будуть додатково покладені судові витрати та витрати на сплату нарахованих від простроченої суми боргу інфляційних, 3% річних та пені, що передбачено чинним законодавством.

    Важливо!

     Стягнення боргу за житлово-комунальні послуги з 2010 р. відбувається в спрощеному варіанті – згідно ч.1. ст.95 ЦПК України шляхом видачі судового наказу (без судового засідання та виклику сторін для заслуховування їх пояснень).

     Якщо після отримання судового наказу боржник добровільно не сплатить визначену суму, справа передається в Державну виконавчу службу, яка здійснює примусове стягнення боргу з усіма нарахуваннями + 10% від загальної суми (виконавчий збір).

     Державний виконавець діє згідно ЗУ «Про виконавче провадження»: якщо після передачі справи до Державної виконавчої служби боржник в 7-денний термін не сплатить визначену суму, державний виконавець накладає арешт на кошти, рухоме та нерухоме майно боржника. Якщо сума, що підлягає стягненню за виконавчим провадженням, перевищує 10 розмірів мінімальної заробітної плати (на сьогоднішній день мінімальна зарплата – 1218 грн.), то вилученню з подальшою реалізацією для погашення визначеної суми, підлягає житло боржника (навіть єдине) та земельна ділянка, на якій воно розташоване.

     Тому переконливо просимо Вас своєчасно розраховуватись за надані послуги та не допускати накопичення боргів, щоб в майбутньому уникнути додаткових витрат, пов’язаних зі стягненням суми боргу через суди. Закликаємо не доводити справу до суду – так Ви уникнете зайвої витрати коштів і нервів.

Сподіваємось на Ваше розуміння. В свою чергу, Ваші своєчасні розрахунки за надані послуги дозволять нам стабільно забезпечувати Ваші будинки та квартири теплом і гарячою водою.

Соціальний захист
Пам'ятайте!
  • Струмінь води завтовшки з сірник призводить до витікання 500 літрів води на добу.
  • Несправний змішувач у ванній може спричинити витікання 1200 літрів (1,2 м3) води на добу.
  • Несправний змивний бачок може призвести до витікання майже 12000 літрів (12 м3) води на добу.
  • Для виробництва 1 м3 води витрачається близько 1 кВт/год електроенергії.
  • Зниження температури в приміщенні на 10С дає змогу зекономити 7% палива.
  • Неутеплені вікна знижують температуру в житловому приміщенні на 20%.
  • Неутеплені вхідні двері знижують температуру в житловому приміщенні на 8-12%.
  • Незачинені двері і розбите скло на сходовій клітці знижують температуру на 60-70%.
  • Встановлення побудинкових засобів обліку дає змогу зекономити до 30% коштів споживачів на плату за послуги.
  • Встановлення поквартирних засобів обліку дає змогу зекономити до 50% коштів споживачів на плату за послуги.


 
 
Головна Про підприємство Для населення Для юридичних осіб Правова база Контакти

КП БМР «БЦТМ» - Білоцерківтепломережа © 2012—2021. Создание сайтов - ABC.NET.UA