КП БМР БЦТМ
  Правова база Контакти  
 
 

Роз’яснення щодо порядку проведення нарахувань населенню за послугу централізованого опалення

 

Роз’яснення щодо порядку проведення нарахувань населенню за послугу централізованого опалення

   Нарахування за послугу з централізованого опалення (ЦО) проводяться відповідно до Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 року №630 (далі – Правила).

Згідно вимог даних Правил існує два типа нарахувань:

  • Нарахування плати за послугу ЦО за наявності будинкового приладу обліку теплової енергії (далі – ТЕ);
  • Нарахування плати за послугу з ЦО для абонентів без будинкових та квартирних приладів обліку ТЕ.

При нарахуваннях застосовуються тарифи на послуги з ЦО, що затверджені Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП) від 09.11.2017 року № 1392 «Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 31 березня 2015 року № 1171» (далі – Постанова №1392).

Згідно постанови для КП БМР «БЦТМ» встановлено тарифи:

Послуги, які підприємство надає споживачам

грн. з ПДВ

Послуга з централізованого опалення для абонентів житлових будинків з будинковими та квартирними приладами обліку теплової енергії, за 1Гкал

1301,76 грн.

Послуга з централізованого опалення для абонентів житлових будинків без будинкових та квартирних приладів обліку теплової енергії, за 1 м2

33,29 грн. 

 

Нарахування плати за послугу ЦО за наявності будинкового приладу обліку теплової енергії    

Відповідно до п. 12 Правил «у разі встановлення будинкових засобів обліку теплової енергії споживач оплачує послуги згідно з їх показаннями пропорційно опалюваній площі (об'єму) квартири», тобто платіжка за тепло формується виходячи з показників фактичного споживання тепла пропорційно площі квартири.

Надаємо приклад розрахунку вартості 1 м2 опалення:

20 Гкал (кількість спожитих Гкал будинком) х 1 301,76 грн. (вартість 1 Гкал) : 800 м2 (опалювальну площу будинку) = 20 х 1301,76 : 800 = 32,54 грн. – вартість 1 м2 опалення.

Далі, в залежності від опалювальної площі квартири проводиться нарахування плати за ЦО.

Наприклад, опалювальна площа квартири становить 50,00 м2 х 32,54 грн. (вартість 1 м2) = 1 627,00 грн. – виставлено до сплати за ЦО за N-місяць опалювального періоду.

 

Нарахування за послугу з ЦО для абонентів без будинкових та квартирних приладів обліку ТЕ

Здійснюється відповідно до п. 21 Правил: "у разі відсутності у квартирі та на вводах у багатоквартирний будинок засобів обліку води і ТЕ, плата за надані послуги справляється згідно з установленими нормативами (нормами) споживання: з ЦО - з розрахунку за 1 м2 опалюваної площі квартири та з урахуванням фактичної температури зовнішнього повітря і фактичної кількості днів надання цієї послуги в місяці, який є розрахунковим".

Відповідно до п. 40-43 Правил розмір щомісячної плати (П) за послугу з ЦО для населення визначається за формулою*:

П = То х S х Кі х (ni/nкі)

То – одноставковий тариф на послугу з ЦО – 33,29 грн/ м2 з ПДВ – (Постанова №1392)

S – опалювальна площа квартири – (постійна величина)

Кікоефіцієнт, що враховує відхилення в і-му місяці фактичної температури зовнішнього повітря та тривалості опалювального сезону від показників, врахованих під час розрахунку діючого тарифу

nі – тривалість опалювального періоду в і-му місяці, яка врахована у встановлених тарифах на послугу з централізованого опалення для населення у разі відсутності у квартирі (будинку) та на вводах у багатоквартирний будинок засобів обліку теплової енергії

nкі – календарна кількість діб в і-му місяці

Розрахунок коефіцієнта, що враховує відхилення фактичних показників:

Кі = qфакт і /q н і,   де

q ні – норма витрати теплової енергії в і-му місяці опалювального сезону на 1 кв. м опалювальної площі, яка врахована в тарифах на послугу з централізованого опалення для населення у разі відсутності у квартирі та на вводах у багатоквартирний будинок засобів обліку теплової енергії;

qфакт – фактична розрахункова витрата теплової енергії на опалення 1 кв.м опалювальної площі житлових будинків в і-му місяці розрахункового періоду.

Норма витрати теплової енергії (qн і) визначається за формулою:

q ні = q х ni /N, де

q – середньозважена річна витрата теплової енергії протягом опалювального сезону на опалення1 кв.м опал. площі, яка врахована у встановлених тарифах на послугу з централізованого опалення для населення у разі відсутності у квартирі та на вводах у багатоквартирний будинок засобів обліку теплової енергії;

ni – тривалість опалювального періоду в і-му місяці;

N – загальна тривалість опалювального сезону, яка врахована у встановлених тарифах на послугу з централізованого опалення для населення у разі відсутності у квартирі та на вводах у багатоквартирний будинок засобів обліку теплової енергії.

Фактична розрахункова норма витрати теплової енергії (qфакт і) , визначається за формулою:

qфакт і = q ні х (tвн – tср о фі ) х nфі / ( nі х ( tвн -tср о і),  де

tвн – середня розрахункова температура внутрішнього повітря у приміщеннях квартири - 18⁰С; 

tср о і – середня розрахункова температура зовнішнього повітря для відповідного населеного пункту, яка врахована у встановлених тарифах на послугу з централізованого опалення, ⁰С;

tср о фі – середня фактична температура зовнішнього повітря розрахункового періоду для відповідного населеного пункту, ⁰С

nфі – фактична кількість діб надання послуги з централізованого опалення у розрахунковому періоді в і-му місяці; 

 

Приклад розрахунку тарифу за січень 2018 року: 

П = То х S х Кі х (ni/nкі)  = 33,29 х 1,154 х (31/31) = 38,42 грн. /кв.м,  де 

То – 33,29 грн/ м2 з ПДВ – (Постанова №1392); 

S – опалювальна площа квартири – (постійна величина);

Кі = qфакт /q ні=  0,030 / 0,026 = 1,154  Гкал.

– 31день (для січня);

nкі – 31день (для січня);

q ні = q х ni /N = 0,149 х (31 : 176) = 0,026 Гкал,  де 

q – 0,149 (структура тарифу);

N – 176 (структура тарифу, затверджена Постановою № 1392);

qфакт і = q ні х (tвн – tср о фі ) х nфі / ( nі х ( tвн - tср о і)) =  0,026 х (18⁰ С– (-2,7⁰С)) х 31 : (31 х (18⁰С - (-0,1⁰С)) = 0,026 х 20,7 х 31 : (31 х 18,1) = 0,030  Гкал,  де 

tвн –  18⁰С (Правила № 630);

tср о і – 0,1⁰С (ДБН 2010 «Кліматологія» для Київської області); 

tср о фі – 2,7 ⁰С (довідка метеорологічної станції м. Біла Церква за січень місяць 2018 року);.

nфі – для січня – 31день; 

Отже, при нарахуванні за послугу з централізованого опалення у січні 2018 року вартість опалення 1 м2 опалювальної площі квартири в будинках, не обладнаних приладами обліку ТЕ складає 38,42 грн.                                                

Тарифи за опалювальний період 2017-2018 рр. по температурі зовнішнього повітря: 

Місяць, рік

Тривалість опал. періоду в і-му місяці, врахована в нормативн. тарифі,

ni1

Середня tС зовнішн. повітря, врахована в нормативн. тарифі, 

t ср о і 2

Нормативний тариф, грн.

То 3

Факт. кількість діб надання послуги,

nфі

Середня tС зовнішнього повітря,

t ср о фі 4

Коефіцієнт відхилення факт. показників,

Кі

Тариф за 1 м2, грн.

жовтень 2017

18

-0,1

10,77

10

+4,4

0,25

8,35

листопад 2017

30

-0,1

33,38

30

+3,5

0,80

26,70

грудень 2017

31

-0,1

33,29

31

+1,7

0,885

29,46

січень 2018

31

-0,1

33,29

31

-2,7

1,154

38,42

 

* Детальна інформація щодо формул, застосованих при нарахуваннях – в п.40-43 Правил

ni;  ср о і 2 - згідно ДБН 2010 «Кліматологія» для Київської області;

То 3 затверджений Постановою №1392

ср о фі 4 згідно довідки метеорологічної станції м. Біла Церква 
 
Головна Про підприємство Для населення Для юридичних осіб Правова база Контакти

КП БМР «БЦТМ» - Білоцерківтепломережа © 2012—2018. Создание сайтов - ABC.NET.UA