КП БМР БЦТМ
  Правова база Контакти  
 
 

Інформація щодо укладення договору з постачання теплової енергії

 

Шановні споживачі!

  • Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради «Білоцерківтепломережа» доводить до Вашого відома, що відповідно до Закону України «Про житлово-комунальні послуги», в редакції, що діє з 01.05.019 року та регулює відносини, що виникають у процесі надання та споживання житлово-комунальних послуг, згідно ст. 6 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» учасниками правовідносин у сфері надання житлово-комунальних послуг є:  

1) споживачі (індивідуальні та колективні);

2) управитель;

3) виконавці комунальних послуг.

Ст. 14 Закону зазначає, що за рішенням співвласників багатоквартирного будинку (уповноваженого органу управління об’єднання співвласників багатоквартирного будинку), прийнятим відповідно до закону, договір про надання комунальної послуги укладається з виконавцем відповідної комунальної послуги, визначеним статтею 6 цього Закону:

  • 1) кожним співвласником багатоквартирного будинку самостійно (індивідуальний договір), тобто кожен споживач укладає прямі договори з постачальниками послуг (облік наданих послуг при цьому здійснюється на вході в будинок і на вході у квартиру);

Виконавець комунальної послуги за індивідуальним договором забезпечує відповідність кількісних та якісних характеристик послуги встановленим нормативам на межі внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку та інженерно-технічних систем приміщення споживача.

Обслуговування, поточний ремонт внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку, що забезпечують надання відповідної комунальної послуги (крім послуг з постачання та розподілу природного газу і електричної енергії), здійснюються виконавцем такої послуги на підставі відповідного договору із співвласниками. Капітальний ремонт внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку, що забезпечують надання відповідної комунальної послуги, здійснюється співвласниками чи залученими ними уповноваженими на виконання таких робіт особами за рахунок співвласників.

  • 2) від імені та за рахунок усіх співвласників багатоквартирного будинку управителем або іншою уповноваженою співвласниками особою (колективний договір), тобто при якому мешканці будинку вибирають управителя або керуючу компанію, і вже вони за дорученням співвласників укладають договори з виконавцями комунальних послуг.

Головні особливості цієї моделі (колективний договір) полягають у такому:

-    договір може бути укладений лише за наявності будинкового вузла (вузлів) обліку, який забезпечує загальний облік споживання комунальної послуги в будинку;

-    технічне обслуговування, поточний і капітальний ремонт внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку здійснюються за рахунок власників квартир;

  - уповноважена особа відкриває поточний рахунок із спеціальним режимом використання за кожною комунальною послугою. При цьому кошти, що знаходяться на такому рахунку, є власністю співвласників багатоквартирного будинку.

У разі укладення колективного договору про надання комунальної послуги виконавець забезпечує відповідність кількісних та якісних характеристик послуги встановленим нормативам на межі централізованих інженерно-технічних систем постачання послуги виконавця та внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку.

Колективний договір про надання комунальних послуг підписується на умовах, визначених у рішенні співвласників (уповноваженого органу управління об’єднання співвласників багатоквартирного будинку), та є обов’язковим для виконання всіма співвласниками.

Уповноважена особа відкриває поточний рахунок із спеціальним режимом використання за кожною комунальною послугою для проведення розрахунків згідно з колективним договором про надання комунальних послуг у загальному порядку, визначеному Національним банком України для відкриття поточних рахунків.

У вартість комунальних послуг, що надаються виконавцем за колективним договором про надання комунальних послуг, не включаються плата за абонентське обслуговування та плата за обслуговування внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку.

  • 3) об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку або іншою юридичною особою, яка об’єднує всіх співвласників такого будинку та в їхніх інтересах укладає відповідний договір про надання комунальних послуг, як колективним споживачем.

Управляти багатоквартирним будинком означає забезпечувати належні умови для проживання у ньому і задоволення господарчо-побутових потреб мешканців шляхом утримання і ремонту спільного майна багатоквартирного будинку і його прибудинкової території відповідно до умов договору. 

Умови укладання та виконання договору, а також відносини між колективним споживачем та індивідуальними споживачами регулюються статутом ОСББ і рішеннями його уповноважених органів управління. 

Послуга з управління багатоквартирним будинком надається згідно з Правилами, затвердженими постановою КМУ від 05.09.18 р. № 712.

Згідно частина 2 ст. 14 цього Закону співвласники багатоквартирного будинку (об’єднання співвласників багатоквартирного будинку) самостійно обирають одну з моделей організації договірних відносин, визначену частиною першою цієї статті, за кожним видом комунальної послуги (крім послуг з постачання та розподілу природного газу і з постачання та розподілу електричної енергії). У межах одного багатоквартирного будинку дозволяється обрання різних моделей організації договірних відносин за різними видами комунальних послуг.

Послуга з постачання теплової енергії надається згідно з умовами договору, що укладається з урахуванням особливостей, визначених цим Законом, та вимогами правил надання послуг з постачання теплової енергії, що затверджуються Кабінетом Міністрів України, якщо інше не передбачено законом.

Договори про надання комунальних послуг, укладені до введення в дію цього Закону, зберігають чинність на умовах, визначених такими договорами, до дати набрання чинності договорами про надання відповідних комунальних послуг, укладеними за правилами, визначеними цим Законом. 

Такі договори мають бути укладені між споживачами та виконавцями комунальних послуг протягом одного року з дати введення в дію цього Закону.

У разі якщо згідно з договорами про надання комунальних послуг, укладеними до введення в дію цього Закону, передбачено більш ранній строк їх припинення, такі договори вважаються продовженими на той самий строк і на тих самих умовах.

  • Враховуючи вищевикладене, та керуючись законодавством України, просимо Вас обрати одну з моделей організації договірних відносин (індивідуальний, колективний), прийняти рішення уповноважених органів управління.

Вам буде надіслано повідомлення на квитанціях про сплату за теплову енергію щодо укладення договорів про надання послуг з теплової енергії.

Адміністрація КП БМР «БЦТМ» 
 
Головна Про підприємство Для населення Для юридичних осіб Правова база Контакти

КП БМР «БЦТМ» - Білоцерківтепломережа © 2012—2020. Создание сайтов - ABC.NET.UA